Young Filipinos opposed to the US war on Iraq

Ano Ang Mali sa Larawang Ito?