Young Filipinos opposed to the US war on Iraq

Sa Pagbagsak ng Pro-US na si Aznar, Pagkatalo ni Arroyo, Inaasahan –Gabriela

“Nagsisimula nang magbayad ang mga tuta ng Estados Unidos.”

Ito ang obserbasyon ni GABRIELA Womens Partylist President at 1st Nominee na si Liza Largoza Maza, kasabay ng pagpapahayag nito na sa kabila ng mga nilulutong sarbey ay tiyak na rin ang pagkatalo ni Gng. Arroyo sa darating na halalan sa Mayo.

Ayon pa kay Maza, matagal nang tinutulan ng mamamayan ang pagsalakay ng US sa Iraq. Tulad ng naging pagbagsak ni Aznar sa Spain, ang pagiging sagad-sagaring maka-US ni Arroyo ang siya ring magpapabagsak sa kanya sa halalan.

Sa unang taong anibersaryo ng panggegyera ng US at ng mga alyado nitong mga bansa sa Iraq, muling kinondena ng GABRIELA Womens Partylist ang patuloy na ginagawang illegal na pag-okupa ng US sa Iraq, at ang tumitinding karahasang nangyayari dito.

Ang patuloy na pananatili ng US sa Iraq ay nangangahulugan ng patuloy na pinsala at karahasan sa maraming kababaihan at mga bata sa Iraq. Habang nagpapatuloy ang mga pambobomba at atakeng gerilya na tugon ng mamamayang Iraqi sa pagsalakay ng US, patuloy na mahihirapang bumalik sa normal at nakasanayan nilang pamumuhay ang mga mamamayang Iraqi, lalo na ang mga bata at kababaihan, ani Maza.

Binatikos rin ng grupo ang patuloy na pagsuporta ng gobyernong Arroyo sa kampanyang war on terrorng US. Ang pagiging pro-US at pro-war ng gobyernong Arroyo ay nagpapatunay lamang sa pagiging anti-kababaihan nito.

Ayon pa kay Maza, Pilit ng kinakaladkad ni Gng. Arroyo ang Pilipinas sa gyera ng US. Sa patuloy na ipinapakitang suporta ng kanyang pamahalaan sa US ay higit tayong nagiging bulnerable sa mga atake buhat sa mga kaaway ng US.

Idinagdag pa ni Maza na Ang lokal na bersyon ng kanyang kampanya laban sa terorismo ay nagdulot ng matinding militarisasyon lalo na sa Mindanao na pumapaslang sa marami nating mga kababayan, at pumipinsala lalo na ng mga kababaihan at mga bata gayundin ang pagkasira ng kanilang kabuhayan.

Lumahok sa isang multi-sektoral na kilos protesta noong Sabado ang GABRIELA Womens Partylist bilang paggunita sa unang taon ng pagsalakay ng US sa Iraq.